+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Adózás rendjéről szóló törvény (ART) témájú bejegyzések

Címke: Adózás rendjéről szóló törvény (ART)

Adószakértői terület - ART (Adózás Rendjéről Szóló Törvény)Az adózás rendjéről szóló törvény célja

Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, röviden: ART) törvényben meghatározott célja a következő:

1. § (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása.

Az adózás rendjéről szóló törvény fejezetei

I. fejezet

Általános rendelkezések (Alapelvek, A törvény hatálya)

II. fejezet

Az adózó és az adóhatóságok (Az adózó, Az adózó képviselete, Az adóhatóságok, Az adóhatóságok felügyelete, Iratbetekintés, Önellenőrzési jog, Az adókötelezettség)

III. fejezet

Egyes adókötelezettségek (A bejelentés szabályai, Az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése, A vámazonosító számmal összefüggő bejelentési kötelezettség, Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések bejelentése, A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség, A változás bejelentése, Az adózó bejelentés szerinti nyilvántartásba vétele, Adóregisztrációs eljárás, Fokozott adóhatósági felügyelet, A vámazonosító számmal összefüggő bejelentés szerinti nyilvántartásba vétel, Adómegállapítás, Önadózás, A munkáltató adómegállapítása, Az adónyilatkozat, Az egyszerűsített bevallás, Az adó- és járulékkülönbözet elszámolása, Adóbevallás, A helyi adók bevallása, Az adóbevallás különös szabályai, Az adóbevallás kijavítása, Az adó megfizetése, A megfizetés és a kiutalás időpontja, A megfizetés, a kiutalás módja, Az adóelőleg megfizetése, A befizetések elszámolása, Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás, A bizonylat és igazolás kiállítása, A bizonylat megőrzése, Nyilatkozattétel, Önellenőrzés, Az önellenőrzés bevallása és a megfizetés)

IV. fejezet

Nyilvántartás, adatszolgáltatás, adótitok (Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás, Adótitok)

V. fejezet

VI. fejezet

Hatáskör, illetékesség (Az állami adóhatóság hatásköre, A vámhatóság hatásköre és illetékessége, Az állami adó- és vámhatóság hatásköre és illetékessége, Önkormányzati adóhatóság hatásköre és illetékessége)

VII. fejezet

Az adóigazgatási eljárás (Adóhatósági igazolás kiállítása), Az ellenőrzés (Az ellenőrzés célja, Az ellenőrzés fajtái, Hatáskör az ellenőrzési eljárásban, Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása, Felhívás bevallás kiegészítésére, Felhívás önellenőrzésre, Határidők az ellenőrzési eljárásban, Az ellenőrzés megindítása, Az ellenőrzés lefolytatása, Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban, Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban, Az adóhatóság által alkalmazható különös intézkedések az ellenőrzési eljárásban, Az ellenőrzés befejezése, Bevallás utólagos ellenőrzése, A becslés, Eljárási illetékek ellenőrzése, Ismételt ellenőrzés, Felülellenőrzés, Állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés, Az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés, Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés), A hatósági eljárás (Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján, Utólagos adómegállapítás, Az adó soron kívüli megállapítása, Az adó feltételes megállapítása, A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának és a kötőerő meghosszabbításának megállapítása, A szokásos piaci ár megállapítása, Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése, Adómérséklés, A határozat (végzés) módosítása és visszavonása, Fellebbezés, Új eljárásra utasítás, Felügyeleti intézkedés, Súlyosítási tilalom a hatósági eljárásban, Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata), A végrehajtási eljárás (Végrehajtható okirat, Eljáró hatóságok, Végrehajtás alá vonható vagyontárgyak, Az eljárás időpontja, Biztosítási intézkedés, A végrehajtási eljárás megindítása, Átvezetés végrehajtás esetén, Visszatartási jog gyakorlása, Végrehajtás munkabérre, fizetési számlára, Végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyakra, Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban, A végrehajtási eljárás felfüggesztése és szünetelése, Végrehajtás megkeresésre, Végrehajtás az önkormányzati adóhatóság megkeresésére, Behajthatatlan adótartozás nyilvántartása, A végrehajtás költsége, Elévülés)

VIII. fejezet

Jogkövetkezmények (Késedelmi pótlék, Önellenőrzési pótlék, Adóbírság, Mulasztási bírság, Intézkedések)

IX. fejezet

Vegyes rendelkezések (Nyomtatványok, elektronikus űrlapok, adóügyek elektronikus intézése, felhatalmazás rendeletalkotásra, Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vétele, Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések, A gépi nyugta, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgépekkel, taxaméterekkel szemben támasztott követelmények, Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító szolgáltatás hatósági árszabályozása, A hallgatói hitel törlesztésére vonatkozó különös szabályok, Az adóhatóság felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló követeléseinek átruházása, Értelmező rendelkezések, Az eljárás költségei, Az állami adó- és vámhatóság által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások)

X. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések (Hatályba léptető rendelkezések, Az Európai Unió jogának való megfelelés, Átmeneti rendelkezések), Az állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallás időpontja (Általános rendelkezések, Az egyes adóbevallások határideje)….

Készpénzfizetési szabályok

A készpénzfizetési korlát egy fontos szabály a vállalkozások életében, azonban a készpénzfizetési szabályok korántsem egyszerűek és nem is feltétlen egyértelműek, ezért ebben a cikkünkben röviden összefoglaltuk ezeket. Készpénzfizetési szabályok – a 1,5 milliós...

Adótanácsadó regisztráció

Cikkünkből megismerheti az adótanácsadó regisztráció teljes menetét – ki a nyilvántartó szerv, melyek a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok, mi a nyilvántartás pontos menete, milyen továbbképzéseken kell részt venni a későbbiekben illetve milyen képzés az...

Szokásos piaci ár

A szokásos piaci ár fogalmát többféleképpen határozzák meg a magyar adótörvények. Jelen bejegyzésünkben igyekszünk ezeket a definíciókat a teljesség igényével felsorolni. A szokásos piaci ár fogalma az az ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható...

Külföldre költözés adózása

Külföldre költözés esetén nagyon sok magánszemély elmulasztja az ilyenkor szükséges adózási és társadalombiztosítási teendőket, így gyakran csak utólag értesülnek arról, hogy habár ők már rég nem Magyarországon laknak és dolgoznak, mégis jelentős adó és járulék...

Online számlázás

Az online pénztárgépek és az EKÁER bevezetését követően 2017. január 1-jétől életbe lép az online számlázás. Az online számlázás 2017. január 1-jétől próbaüzemben fog működni, majd 2017. július 1-jétől már éles rendszerként funkcionál, amely elsősorban a láncolatos...

EKÁER ellenőrzések

Lévén, hogy az adóellenőrzések egy jelentős részét ma már az EKÁER ellenőrzések teszik ki, ezért előadásaink illetve kihelyezett képzéseink során, de ügyfeleink részéről is rendszeresen felmerülő kérdés, hogy mit érdemes tudni az EKÁER ellenőrzésekről, melyek a...

EKÁER változások 2016

Az új EKÁER változások 2016. augusztus 1-jétől lépnek életbe, amelyek értelmében megváltozik az EKÁER szám igénylési kötelezettség a nem útdíjköteles gépjármű nem kockázatos termék szállítása esetén, amely a gyakorlatban jelentős adminisztrációs kötelezettség bővülést...

Áfa visszaigénylés szabályai

Lévén, hogy az általános forgalmi adó kulcsfontosságú területnek számít az állami költségvetés szempontjából, ezért az ÁFA mindig is kiemelt ellenőrzési területnek számított az adóhatóságok részéről. Ebből adódóan mind az ÁFA megfizetése, mind pedig az ÁFA...

Kamat adózása

Kamatjövedelmet a magánszemélyek jellemzően külföldi bankszámla nyitása, vagy bankbetétekben történő pénzlekötéseik esetén érnek el, mely kamat adózása a nemzetközi gyakorlatban számos kérdést vet fel. Ezeket a kérdéseket igyekeztünk az alábbi bejegyzésünkben...