+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

EKÁER témájú bejegyzések

Kategória: EKÁER

Az EKAER az Európai Unió valamely más tagállamából Magyarország területére, Magyarország területéről az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló, a termék közúti fuvarozásával, illetve a Magyarország területén belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja.

Közúti fuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer számmal rendelkező adózó folytathat 2015. január 1-jétől a következő esetekben:

Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó

  • az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
  • belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
  • belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést – eltéréssel – kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

+ Harmadik országból származó áru EU-ban vámolva!

EKÁER szám

A fenti esetekben a regisztrációs szám megállapítása érdekében kötelesek adózók az állami adó- és vámhatósághoz meghatározott adattartalommal bejelentést tenni.

A bejelentésre az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer elektronikus felületén kerül sor, minden egyes bejelentéshez (fuvarozáshoz) külön azonosító számot állapít meg az állami adó- és vámhatóság. A regisztrációs szám érvényességi ideje 15 nap. Az EKÁER számot a bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy hatósági ellenőrzés során e személy is rendelkezzen az azonosító számmal.

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózót bejelentése alapján az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi és a bejelentés alapján EKÁER számot állapít meg a számára.

EKÁER rendszer 2018

Az EKÁER rendszer a 2015. január 1-jei fennállása óta számos módosításon esett át. Azóta a jogalkotó részéről számos értelmezés látott napvilágot a törvény gyakorlati alkalmazására vonatkozóan, amelyben sok – a gyakorlati alkalmazás során felmerült –...

Ekáer bejelentkezés

Az EKÁER bejelentkezés a magyar adóhivatal hivatalos EKÁER oldalán történhet, amelynek használatához felhasználónévre és jelszóra, vagyis egy regisztrációra van szükségünk. De melyek az EKÁER regisztráció pontos lépései? Bejegyzésünk erre adja meg a választ! Amit...

Online számlázás

Az online pénztárgépek és az EKÁER bevezetését követően 2017. január 1-jétől életbe lép az online számlázás. Az online számlázás 2017. január 1-jétől próbaüzemben fog működni, majd 2017. július 1-jétől már éles rendszerként funkcionál, amely elsősorban a láncolatos...

EKÁER ellenőrzések

Lévén, hogy az adóellenőrzések egy jelentős részét ma már az EKÁER ellenőrzések teszik ki, ezért előadásaink illetve kihelyezett képzéseink során, de ügyfeleink részéről is rendszeresen felmerülő kérdés, hogy mit érdemes tudni az EKÁER ellenőrzésekről, melyek a...

Láncügylet

Egy láncügylet felismerése és helyes adózási kezelése lényeges kérdés minden vállalat számára. Ennek megvalósítása azonban az egyik legnehezebb feladat, hiszen egy láncügylet korlátlan számú résztvevővel is rendelkezhet, mindezt úgy, hogy az ügyletben résztvevők...

EKÁER változások 2016

Az új EKÁER változások 2016. augusztus 1-jétől lépnek életbe, amelyek értelmében megváltozik az EKÁER szám igénylési kötelezettség a nem útdíjköteles gépjármű nem kockázatos termék szállítása esetén, amely a gyakorlatban jelentős adminisztrációs kötelezettség bővülést...

EKÁER gyűjtőfuvar

Az előadásaink során azt tapasztaltuk, hogy az EKÁER gyűjtőfuvar bejelentések esetén még mindig nagyon sok a bizonytalanság. Ígéretünknek megfelelően, az eddig nem tisztázott előírásokkal kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kértünk hivatalos állásfoglalást....