+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Társadalombiztosítás (TB) témájú bejegyzések

Címke: Társadalombiztosítás (TB)

Adószakértői terület - TársadalombiztosításA társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátó rendszer része. Az állam az állampolgárokat arra kötelezi, hogy mindaddig, amíg a munkájukkal önmagukról képesek gondoskodni, képezzenek tartalékot úgy, hogy a jövedelmük meghatározott hányadát központi alapba fizessék be. Ennek fejében betegségük, munkaképtelenségük, öregségük esetén ellátásra szereznek jogosultságot.

A társadalombiztosítás tehát egy olyan, közös kockázat alapján működő biztosítási forma, amelyet jellemez a szolidaritási elv is. Azonban a társadalombiztosítás – minden sajátossága mellett – alapvetően biztosítás, melynek lényege, hogy meghatározott díj (járulék) ellenében a biztosítót helytállási kötelezettség terheli.

A társadalombiztosítás egy felosztó-kiróvó rendszer, melynek lényege, hogy az adott évben befolyt járulékokból kell fedezni az ellátásokat. Az ellátások biztosítását szolgálja az állami garancia, azaz “Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket meghaladják.” Azaz a fentiek szerint társadalombiztosítás alatt a felosztó-kiróvó rendszerben működő nyugdíjbiztosítást és egészségbiztosítást értjük.

A társadalombiztosítás alapjai

A társadalombiztosítási két alap felügyeletét, az Egészségbiztosítási Alap (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) és a Nyugdíjbiztosítási Alap (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) irányítását közvetlenül a Kormány végzi.

A társadalombiztosítási két alap felügyeletét, az Egészségbiztosítási Alap (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) és a Nyugdíjbiztosítási Alap (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) irányítását közvetlenül a Kormány végzi.

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei

 • szociális hozzájárulási adó egészségbiztosítási alapot megillető része,
 • egyéni egészségbiztosítási járulék,
 • egészségügyi hozzájárulás (eho) és a
 • munkáltatói táppénz hozzájárulás.

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei

 • szociális hozzájárulási adó nyugdíjbiztosítási alapot megillető része és
 • a biztosított magánszemély által fizetett egyéni nyugdíjjárulék.

A társadalombiztosítási ellátások rendszere

Egészségbiztosítási ellátások

 • egészségügyi szolgáltatás
 • pénzbeli ellátások (csed, gyed, gyes, táppénz)
 • baleseti ellátások (baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék)
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátása (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

Nyugdíjbiztosítási ellátások

 • saját jogú nyugellátások (öregségi nyugdíj)
 • hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, hozzátartozói baleseti nyugellátások, rehabilitációs járadék)

Társadalombiztosítási garancia

Az állam szociális minősége azzal a követelménnyel jár, akik önhibájukon kívüli okra tartósan vagy átmenetileg önmagukat, illetve családjukat eltartani képtelenek. A szociális juttatások, támogatások, kedvezmények mértéke és módja a nemzetgazdaság teherbíró képességének és egyéb tényezőnek a függvénye. Mindazokat feljogosítja, akiknek erre szükségük van.

A társadalombiztosítási jogviszony a munkavégzésre irányuló tevékenység (pl.: munkaviszony) létrehozásával jön létre. A társadalombiztosítási jogviszony kötelező, ugyanakkor a nyújtott ellátások a biztosított által fizetett járulék alapjával arányosak. A foglalkoztatókat bejelentési, nyilvántartási, járulék megállapítási-levonási és fizetési kötelezettség terheli.

KATA adózás hátrányai

A korábbi bejegyzéseinkben már megvizsgáltuk a KATA adózás általános szabályait, a KATA adózás feltételeit, valamint a KATA adózás 2017-es változásából adódó előnyöket is. De, mint az életben szinte mindennek, így ennek is megvannak az árnyoldalai, ezért ebben a...

Külföldre költözés adózása

Külföldre költözés esetén nagyon sok magánszemély elmulasztja az ilyenkor szükséges adózási és társadalombiztosítási teendőket, így gyakran csak utólag értesülnek arról, hogy habár ők már rég nem Magyarországon laknak és dolgoznak, mégis jelentős adó és járulék...

Kiküldetés

A gyakorlatban sokszor merül fel kérdésként a kiküldöttek adózási és számviteli kezelése, így ebben a cikkben néhány fontosabb szabályt foglaltunk össze, amire minden kiküldetés esetén figyelni kell. A kiküldetés alapvető feltételei A munkáltatónak belföldön jelentős...