+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Az új lakás áfa 5%-ra mérséklődése az igényelhető CSOK támogatással kiegészülve rendkívül nagy érdeklődésre tart igényt. Mivel a kedvezményes új lakás áfa nagyon gyorsan – konkrét törvényi értelmezés nélkül – robbant be a köztudatba, számos téves értelmezés látott napvilágot, így ebben a bejegyzésben ezeket a területeket szeretnénk tisztázni.

Mire vonatkozik a kedvezményes 5%-os új lakás áfa kulcs?

Új lakás áfa fotó2016. január 1-je után megvalósuló új lakásértékesítések esetén alkalmazható alapvetően az 5%-os áfa kulcs. Új lakásnak a 0-2 éves lakás minősül, amelynek a használatba vételi engedélyét ebben az időtartamban adták ki. Ki kell hangsúlyozni, hogy kizárólag az új lakásra vonatkozik az 5%-os kedvezményes áfa mérték.

2016. január 1-jétől 5%-os áfa terheli azt a szolgáltatást, amely során építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak valósul meg, és ez akkor is fennáll, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

A telek értékesítése továbbra is 27%-os mértékű áfa alá esik, azonban ha az építtető cég tulajdonában van a telek és rá a törvénynek megfelelő új lakóingatlant épít és így értékesíti a vevők felé, akkor az értékesítésre 5%-os adómérték vonatkozik.

Vannak további feltételek?

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai alapján – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – az 5%-os adómérték olyan lakóingatlanok, lakások esetében alkalmazható, amelyek összes hasznos alapterülete

  • többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás esetében legfeljebb 150 négyzetméter
  • egylakásos lakóingatlan esetében legfeljebb 300 négyzetméter.

Mi az irányadó a 2015-ben megkötött szerződésekre?

A 2015-ben megkötött szerződések tekintetében, mellyel kapcsolatban a tényleges teljesítés még nem történt meg, módosításra szorulnak az áfa különbözet (27% – 5%) rendezése miatt. Ezt bármelyik fél kezdeményezheti.

Új lakás áfa – mi a helyzet a korábbi részteljesítésekkel?

A 2015-ben végbe ment részteljesítésekre 27%-os áfa mérték vonatkozik, a 2016. január 1-jét követően bekövetkezett vagy bekövetkező részteljesítésekre esetén az új lakás áfa 5%-os mértéke vonatkozik, feltéve, hogy a feltételeknek megfelel.

Mit jelent az adó-visszatérítés?

A

  • legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű összkomfortos egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
  • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Az adó-visszatérítési támogatás a költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Adó-visszatérítési támogatás esetén az igénylő építő vagy építtető a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy nem kötött vagy az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles. Ezzel kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium az illetékes.

Adóhatóság álláspontjáról az adóhivatal honlapján közzétett dokumentumokból informálódhatunk: NAV tájékoztató, Gyakori kérdések