+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Ingatlan értékesítés adózása gyakran merül fel kérdésként! Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételszerzés mind magánszemélyek, mind pedig társaságok esetén gyakori tevékenység, amellyel kapcsolatban számos adójogszabályra kell tekintettel lennünk. Ezen felül fel kell ismernünk azokat a buktatókat, amiket sajnos sokan elkövetnek. Ebben a cikkben nem csupán az adójogi szabályozásra, de a tevékenység adózási buktatóira is szeretnénk felhívni a figyelmet.

Ingatlan értékesítés adózása társaságok esetén

Ingatlan értékesítés adózása fotóAz általános forgalmi adó törvény 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai értelmében az ingatlan értékesítése mentes az adó alól.

A j) pont alapján főszabályként mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése (továbbiakban régi ingatlan) függetlenül az ingatlant megvásárló személyétől, azaz társaság és magánszemély esetén is.

Kivétel a fenti szabály alól annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) az értékesítése, amelynek első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatba vétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év (a kivételek a továbbiakban: beépítés alatt álló, illetve beépített új ingatlan).

Azaz a beépített ingatlanok köréből a beépítés alatt álló ingatlan, a beépített új ingatlan és az építési telek értékesítése kötelezően adóköteles, ezáltal az értékesítésre nem kell a fordított adózást alkalmazni.

Az Áfa törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése (továbbiakban régi ingatlan) esetében az adókötelezettség választható, akkor az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés e) pontja szerint az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője fizeti, kivéve, ha ez tőle nem követelhető, azaz magánszemély esetén egyenes adózással 27% áfa felszámításával kell értékesíteni.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy előfordulhat egy több ingatlant birtokló társaság esetén, hogy például ingatlan bérbeadásra vonatkozóan áfa mentes, míg az értékesítésre adókötelezettséget választott, azaz nem szabad az áfa arányosításának szabályairól sem elfeledkezni, mely az ingatlant birtokló és hasznosító társaságok esetén nagyon sokszor alkalmazni kell, viszont a gyakorlati alkalmazásuk korántsem egyszerű, illetve több fajta ingatlan is értékesítésre kerülhet (0 – 2 éves ingatlan – 5% áfával, régi ingatlan – 27% áfával).

Sok esetben szükség lehet az ingatlan átminősítésére is az értékesítésre való tekintettel, így ezt is érdemes mérlegelni.

Ingatlan értékesítés adózása magánszemélyek esetén

Magánszemélyek ingatlan értékesítése esetén megkülönböztetünk:

  • Nem gazdasági célú ingatlan értékesítés
  • Sorozatjellegű ingatlan értékesítés

Nem gazdasági célú ingatlan értékesítés
Nem gazdasági célú ingatlan értékesítés esetén a magánszemély különadózó jövedelmet szerez. Az adózandó jövedelem megállapításának első lépése az ingatlan átruházásából származó bevétel meghatározása, illetve a bevétel megszerzésének időpontja. Az ingatlan értékesítésből származó bevétel jellemzően a szerződésben szereplő piaci árnak megfelelő ellenérték.

A bevételből levonható költségek (a bevétel összegéig) a következők:

  • megszerzésre fordított összeg, és az ezzel összefüggő más kiadások;
  • értéknövelő beruházások;
  • a szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadásokat, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is (azaz például: értékbecslő díja, egyéb díjak)

Számlával, okirattal való igazolás szükséges. Lakás esetén további csökkentő tényező – évenként 10% – 5 év alatt a bevétel összege, nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetén 10 év alatt (első 5 évben nem csökken) 10%-al a bevétel összege csökken.

Személyi jövedelem adó mértéke az így kiszámított összeg után: 15%

Adótipp
Az állami adóhatóság az adó fizetésére kötelezett magánszemély kérelmére jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire, valamint a jövedelem felhasználási körülményeire tekintettel mérsékelheti, vagy elengedheti az adót.

Ingatlan értékesítés adózása tekintetében egyszerűbb ügyletek tervezéséhez adhatnak támpontot az Adóhivatal oldalán található kalkulátorok.

Sorozatjellegű ingatlan értékesítés
Építési telek és új ingatlan vonatkozásában sorozatjellegű ingatlan értékesítés valósul meg és adóalanyi nyilvántartásra van szükség, ha 2 naptári éven belül 4 vagy ennél több ingatlant értékesítenek, valamint a rá következő 3 naptári éven belül további ingatlant értékesítenek, bizonyos kivételek fennállása esetén.

Kapcsolódó cikkünk: Ingatlan bérbeadás adózása