+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Külföldi áfa visszaigénylés fotóKülföldi áfa visszaigénylés alatt az adott országban nem letelepedett adóalanyokat megillető általános forgalmi adó – visszatéríttetési jog gyakorlását értjük, azaz az Európai Közösség (illetve Svájc, Lichtenstein) más tagállamában áfa-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos elektronikus eljárás szabályait.

1. A külföldi áfa visszaigénylés összefoglalva

– külföldi adóalanyok magyarországi áfa visszatérítési jogát, illetve
– magyarországi adóalanyok Európai Közösségben (ideértve: Svájc, Lichtenstein) történő vásárlásaik során felszámított áfa visszatérítési jogát értjük.

2. Jogszabályi háttér

• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XVIII. fejezete,
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (25) , 9. számú melléklet I. és II. fejezete határozza meg az általános forgalmi adó- visszatéríttetési jognak a tartalmát és a joggyakorláshoz, az elektronikus eljáráshoz fűződő részletes szabályok.
• 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete

3. Gyakorlati tudnivalók

Az alábbiakban összefoglaljuk a külföldön felszámított áfa visszatérítésével kapcsolatosan az alapvető gyakorlati tudnivalókat.

3.1. Kérelmező

Kérelmező az lehet, aki az adott országban nem telepedett le, ahol számára a külföldi adókulccsal felszámították számára az áfát és olyan mértékben tudja visszaigényelni, amilyen mértékben a gazdasági tevékenységéhez hasznosítja a beszerzett terméket vagy szolgáltatást.

3.2. Kérelem

A kérelmet Magyarországon a magyar adóalanyok tekintetében az ELEKAFA nevű nyomtatványon kell elektronikusan beküldeni. A visszatérítési kérelemben közölt információkat, illetőleg az azzal egyidejűleg vagy később megteendő egyéb írásos információkat és nyilatkozatokat magyar, angol, német vagy francia nyelven lehet megadni, egyéb esetben hiteles fordításra van szükség.

Egy visszatérítési időszakra vonatkozóan több visszatérítési kérelem is benyújtható, azonban egy naptári évre legfeljebb 5 kérelem terjeszthető elő. Az ugyanazon visszatérítési időszakra vonatkozó visszatérítési kérelem azt az előzetesen felszámított áfát tartalmazhatja, amelynek érvényesítésére korábban nem nyújtottak be visszatérítési kérelmet.

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári évnél rövidebb, de legalább három naptári hónapot elérő visszatérítési időszakra vonatkozik, a minimálisan visszaigényelhető áfa összege, amelyre vonatkozóan a visszatérítési kérelmet benyújtják, nem lehet kevesebb 100.000 forintnál (400 euró). Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári éves visszatérítési időszakra vagy egy naptári év három hónapnál kevesebb fennmaradó részére vonatkozik, az áfa összege nem lehet kevesebb 13.000 forintnál (50 euró). A kérelemhez célszerű a számlák másolatait csatolni szkennelve.

3.3. Benyújtási határidő

Benyújtási határidő legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 30. (ezt követően jogvesztő, később már nem lehetséges), elbírálása teljes körű dokumentum benyújtás esetén 4 hónap, egyéb esetben 7-8 hónap.

4. Konkrét példa

Magyarországi adóalany Ausztriában történő vásárlása esetén osztrák áfa felszámítása történik, melynek áfa tartalmát a magyar 65-ös bevallás, illetve A60-as összesítő nyilatkozat nem tartalmazza, egyéb követelésként kell szerepeltetni a könyvekben, melyet az ELEKAFA nyomtatványon lehet visszaigényelni a magyar adóhivatalhoz kell beküldeni, aki átküldi az osztrák adóhivatalhoz, amely elbírálja a kérelmet.

Amennyiben professzionális segítségre van szüksége külföldi áfa visszaigénylés tekintetében, kérem forduljon hozzánk bizalommal!

Kapcsolódó bejegyzéseink:

Áfa regisztráció

Áfa visszaigénylés külföldieknek