+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

LáncügyletEgy láncügylet felismerése és helyes adózási kezelése lényeges kérdés minden vállalat számára. Ennek megvalósítása azonban az egyik legnehezebb feladat, hiszen egy láncügylet korlátlan számú résztvevővel is rendelkezhet, mindezt úgy, hogy az ügyletben résztvevők általában nem rendelkeznek kellő információval egymásról.

Az általános forgalmi adó törvény alapvetően azt tudja értelmezni, hogy a terméket elszállítjuk A pontból B pontba, de az eltérített számlázás útját a szállítási úthoz képest nem értelmezi, és egy ügylet kapcsán ad adómentességet, a többi ügyletet pedig – attól függően, hogy a feladás vagy a megérkezés tagállamához van közelebb – oda rendeli teljesítési helyként, azaz belföldivé minősíti az ügyleteket.

A láncügylet az áfa törvényben foglalt szabályok értelmében

Az Áfa törvény rendelkezik a láncügylet szabályairól az alábbiak szerint:

„Az Áfa törvény 27.§-a értelmében abban az esetben, ha a terméket többször értékesítik oly módon, hogy azt közvetlenül a sorban első értékesítőtől a sorban utolsó beszerző nevére szóló rendeltetéssel adják fel küldeményként vagy fuvarozzák el (azaz a számlázás útja és az áru szállításnak az útja teljes egészében eltér), az adómentes termékértékesítés, illetve termékbeszerzés a fuvarral társított értékesítésre alkalmazható, azaz az fog számítani első sorban, hogy ki rendelte meg a fuvart.

Ha a láncügyletben van olyan beszerző, aki (amely) egyúttal értékesítőként (közbenső szereplő) a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását maga vagy – javára – más végzi, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását beszerzőként végzi, illetőleg arra másnak, beszerzőként adott megrendelést, kivéve, ha bizonyítja, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását értékesítőként végzi, illetőleg arra másnak értékesítőként adott megrendelést.”

A termékértékesítések közül azokra, amelyek

a) megelőzik a fuvarozással társított ügyletet, annak az államnak a jogszabályait kell alkalmazni, ahol a termék – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van;

b) követik azt a fuvarozással társított ügyletet, annak az államnak a jogszabályait kell alkalmazni, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van.

A láncügylet kezelése a gyakorlatban

Röviden megfogalmazva minden láncügyletben két teljesítési hely van a feladás tagállama, illetve a megérkezés tagállama, illetve 1 adómentes közösségi vagy export termékértékesítés / beszerzés, az adómentes ügylet pedig mindig a fuvarral társított ügylet lesz.

A láncügyletek esetén legelőször csakúgy, mint a háromszögügyletek esetén azt kell tisztázni, hogy melyik fél rendelte meg a fuvart és a fuvart megrendelő fél milyen minőségben (eladóként, vevőként) vesz részt az ügyletben.

A láncügyletek esetén szükséges az ügyletben részt vevő felek, azaz a külföldi országok jogszabályainak áttekintése is, hiszen a közbenső felekre fennálló (beszerzői) vélelem nem minden országban azonos, illetve a láncügyletek esetén nem mindegy, hogy milyen adószám alatt történik az értékesítés, ha a részt vevő felek több országban áfa regisztráltak, azaz minden egyes ügyletet külön-külön át kell vizsgálni.

A láncügylet konkrét példán szemléltetve

Az áru mozgása: HU(1) -> DE -> SK -> HU(2) -> AT

A számla mozgása: HU(1) -> AT

Ebben az esetben két teljesítési hely van: HU és AT

Fuvar megrendelése: HU, DE, SK, AT felek által történhet

HU  – DE adómentes ügylet, ha a HU vagy a DE fél rendelte meg a fuvart, ezt az ügyletet követő ügyletek Ausztriában belföldi ügyletek.

DE – SK adómentes ügylet, ha DE vagy SK fél rendelte meg a fuvart, a HU – DE ügylet Magyarországon belföldi ügylet, DE – SK adómentes közösségi termékbeszerzés / termékértékesítés, SK – HU – AT ügyletek mind Ausztriában teljesülnek, mint osztrák belföldi ügyletek, azaz a láncügyletek esetén a külföldi áfa regisztráció szükséges és nem kerülhető el (!).

A 2015. január 1-jén bevezetett EKÁER rendszer adatai nagyban segíti az adóhatóság munkáját a nem megfelelően kezelt háromszögügyletek és láncügyletek felderítésében.

Kapcsolódó bejegyzése:

Háromszögügylet

ÁFA REGISZTRÁCIÓ