+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Külföldi munkavégzés adózásaKülföldi munkavégzés adózása tekintetében – például amikor több EU-s országban történik a munkavégzés – gyakran azt tapasztaljuk, hogy a külföldi illetve belföldi munkáltató kiküldetést szeretne megállapítani, amely azonban gyakran nem lehetséges, lévén, hogy ilyen esetekben „párhuzamos” munkavégzésről van szó, azaz a munkavállalónak több EU-s munkáltatója van és legalább 2 EU-s tagállamban dolgozik.

Külföldi munkavégzés adózása – hogyan kell adózni külföldi és belföldi foglalkoztató számára végzett belföldi munkavégzés esetén?

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény nem önálló munkavégzés esetén azt mondja ki, hogy a bér, a fizetés és az egyéb hasonló díjazás, amelyet a magyar belföldi adóügyi illetőségű személy nem önálló munkáért kap, csak Magyarországon adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik országban végzik fizikailag. Amennyiben a munkát ott végzik, az abból származó díjazás alapesetben a másik országban adóztatható.

Azaz két eset lehetséges:

  • A külföldi munkaviszonyra tekintettel Magyarországon a külföldi munkáltatónak személyi jövedelem adó fizetési kötelezettsége van (jellemzően Magyarországon végzett munka esetén), mégpedig úgy, hogy a külföldi munkáltató Magyarországon foglalkoztatóként regisztráltatja magát (T201INT nyomtatványon), illetve a magánszemélyek oldaláról illetőség igazolására van szükség.
  • Mindkét országban van munkavégzés – illetve külföldi országokban kiküldetés is – akkor mindkét országban kell személyi jövedelem adót fizetni munkaidő arányosan.

Külföldi munkavégzés adózása – hogyan kell a járulékokat megfizetni külföldi és belföldi foglalkoztató számára történő belföldi munkavégzés esetén?

A járulékfizetés szempontjából a 883/2004 EK rendelet 13. cikke értelmében a két vagy több tagállamban szokásosan munkavállalóként tevékenykedő személy a következők hatálya alá tartozik:

  • a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha a személy a tevékenységének jelentős részét abban a tagállamban végzi, ha a személyt olyan különböző vállalkozások vagy különböző munkáltatók alkalmazzák, akiknek a bejegyzett székhelye vagy lakóhelye különböző tagállamokban található
  • annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a személyt alkalmazó vállalkozás vagy munkáltató bejegyzett székhelye vagy lakóhelye található, ha a személy a tevékenység jelentős részét nem a lakóhelye szerinti tagállamban végzi.

Azaz ebben az esetben az A1-es nyomtatvány használatára nincs szükségük a társaságoknak, mivel a rendelet egyértelműen rendezi a magánszemély járulékfizetési kötelezettségét.

Az időnyilvántartás és jelenléti ív megfelelő vezetése, illetve a külföldi munkáltató magyar regisztrációja és járulékfizetése elengedhetetlen!

Az alábbi szempontokat mindenképpen mérlegelni szükséges két vagy több tagállamban történő munkavégzés esetén:

  • hol dolgozik a munkavállaló fizikailag
  • hány munkáltatója van
  • hol fog adózni a jövedelme személyi jövedelemadó szempontjából – kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény
  • hol fog adózni a jövedelme a járulékok szempontjából – 883/2004 EK rendelet
  • több országban érvényes adó- és járulékszabályokat kell összehangolni – több országban történő bérszámfejtés angol nyelven, illetve könyvelés tekintetében történő iránymutatás
  • országspecifikus szabályok figyelembe vétele – adó-, járulék- és munkajogi szabályok