+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Luca Pacioli a kettős könyvelés atyjaA gazdasági események rögzítése kétféle módon történhet, egyszeres könyvvitel vagy kettős könyvvitel keretében. Az egyszeres és a kettős könyvelés között jelentős különbségek vannak.

Az egyszeres könyvelés

Az egyszeres könyvvitelt a számviteli törvény a következőképpen határozza meg:

162. § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, amely ezen eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen.

(2) A pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás vezetésével lehet eleget tenni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes üzleti pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem járó vagyon- és eredményváltozásokat az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki.

(3) A könyvvezetés folyamatosságáért és helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.

Vagyis, az egyszeres könyvelés a vállalkozás pénzeszközeiről, a pénzeszközök eredetéről, valamint a pénzeszközöket érintő gazdasági eseményekről vezet zárt rendszerű nyilvántartást. Az egyszeres és a kettős könyvelés közötti egyik lényeges különbség, hogy az egyszeres könyvvitel nem teljes körű. Hiszen nem látszanak olyan lényeges elemek, mint árfolyamnyereség és veszteség, tárgyi eszközök, készletek, stb.

Egyszeres könyvvitelt vezet:

  • Egyéni vállalkozó
  • KATA adóalany betéti társaság (BT)
  • EVA adóalany betéti társaság (BT)
  • Mezőgazdasági őstermelő

Az ezen a körön kívül esők kettős könyvelést vezetni kötelesek!

Kettős könyvelés

A kettős könyvvitel a vállalkozás vagyonáról és az abban bekövetkező változásokról vezet zárt rendszerű és teljes körű nyilvántartást. A könyvelés legalapvetőbb nyilvántartási eszköze a főkönyvi számla.

A kettős könyvvitel meghatározása a számviteli törvény szerint:

159. § A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban) bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.