+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

ELEKAFA áfa visszaigénylésAz ELEKAFA nyomtatvány a magyar adószámmal rendelkező adóalany számára külföldi áfa felszámításával kiállított számla, vagy import határozat külföldi, közösségi tagállambeli áfa tartalmának visszaigénylésére szolgál. Az ELEKAFA nyomtatványt a magyar adóhivatalhoz kell beadni és a magyar adóhivatal továbbítja az egyes országok adóhivatalaihoz a visszaigénylést.

Az ELEKAFA nyomtatvány szolgál arra, hogy a külföldön megfizetett helyi áfa visszaigénylése megtörténjen, hiszen az áfa ez esetben is csak egy finanszírozási tétel a társaságok életében. Azt azonban mindenképpen érdemes tudni, hogy a nyomtatvánnyal és az egyes országok áfa visszaigénylésével kapcsolatban számos probléma merülhet, illetve merül fel.

ELEKAFA – joghézagok

Nézzük ezeket a joghézagokat:

  • kódrendszer alapján minden ország más típusú termékek, szolgáltatások után téríti vissza az áfát
  • a 10. kód alá kell beírni azokat a termék és szolgáltatás beszerzéseket, amik a többi kódba nem férnek be és ezt kézzel kell beírni, valamint a nyelvkódot is ki kell választani
  • import határozat esetén, amiben külföldi áfa lett felszámítva, 02-es lapon kell jelölni
  • csatolni kell a számlákat szkennelve, nem elég a tárhely (A tagállamok a kérelem érdemi elbírálása során dönthetnek úgy, hogy kérik a számlák / import okmányok elektronikus csatolását a kérelemben megadott elektronikus levelezési címen keresztül.) Jelenleg a számla-csatolmány maximális mérete 4 MB lehet.

Értékhatárok, amire a kérelmet be lehet nyújtani: 1-3 hónap 400 EUR, 12 hónap 50 EUR. A 2016-os évre a visszaigénylést csak 2017. szeptember 30-áig lehet beadni.

EU adószám

Az ELEKAFA nyomtatványon a számla adatait fel kell tüntetni, meg kell adni a számlakibocsátó érvényes adó-nyilvántartási számát, ebben az esetben lesz az SZ-01 lap megnyitható, amelyen a számlán szereplő tételeket kell besorolni a termék, szolgáltatás megnevezésére, illetőleg a felhasználás, egyéb módon történő hasznosítás jellegére utaló kódszám (termék, szolgáltatás kódja) megadásával.

Amennyiben a társaság egy import határozat adatait kívánja feltüntetni a nyomtatványon, akkor nem kell megadnia a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adóazonosító számát, így a SZ-02 lap lesz megnyitható.

Ingatlan értékesítés adózása

A 10. kód alkódjaihoz tartoznak az ingatlannal kapcsolatos munkálatok, beszerzéshez kapcsolódó tételek, mely a legtöbb országban nem visszaigényelhető, hanem adott országban – ahol az ingatlan fekszik – áfa regisztráció útján kérhető vissza az áfa, ettől függetlenül az ELEKAFA nyomtatványt be kell adni és meg kell próbálni visszakérni az áfát első körben.

Közösségi adószám

A külföldi áfa visszaigénylésére akkor van lehetőség, ha az Európai Közösség azon tagállama(i)ban (Magyarország kivételével) a visszaigénylésre jogosult adóalany részére, más adóalany által végzett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan, vagy ebbe a tagállamba irányuló termékimporthoz kapcsolódóan hozzáadottérték-adót számítottak fel és erre vonatkozóan adó-visszatéríttetési kérelem beadásra kerül. Azaz a közösségi adószám feltüntetése a kérelmen kötelező és annyi kérelmet kell beadni, ahány országból történik az áfa visszatérítés. Termékimport esetén nincs szükség közösségi adószám feltüntetésére.

Áfa mértéke

Az Európai Unió különböző tagállamaiban eltérő az áfa mértéke, így az ELEKAFA nyomtatvány beadásakor ez egy kiemelten fontos kérdés, hiszen javasolt az áfa visszatérítésre beadott számlák ellenőrzése.

Az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott áfa mértékek itt találhatóak: EU VAT rates

Áfás számla

A külföldi áfa visszatérítés feltétele, hogy a közösségi adóalany áfa felszámításával állítsa ki a számlát.

Kiküldetési rendelvény

A kiküldetési rendelvények kapcsán lehet tapasztalni, hogy a kiküldetések során a magánszemélyek szállodai számlái, taxi számlái és egy helyben igénybe vett szolgáltatások után áfa visszatérítést lehet kérni, így javasolt a kiküldetési rendelvények ilyen irányú vizsgálata is.