+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Webáruházak adózása a magyar Áfa törvényben, mint távolsági értékesítés a 30. §-ban található meg.

Webáruházak adózása közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén: EU adóalany (webshop) – EU adóalany közötti értékesítés

Webáruházak adózása közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén a következőképen történik. A Közösségen belüli adómentes értékesítés szabályainak alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha az értékesítő is és a vevő is – más tagállambeli – adóalany (ill. nem adóalany jogi személy), illetve a következő feltételek teljesülnek.

Azaz mentes az adó alól a belföldön (jelen esetben Magyarországról) a webshopból adóalany által küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan külső EU tagállamba, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek.

Ilyen esetben az értékesítés adómentes, a forgalmi adót pedig a célországban a vevő vallja be, Közösségen belüli beszerzés címén (amelyhez adott esetben egyidejű adólevonási jog is kapcsolódhat).

EU-s magánszemélyek és webáruházak adózása

Webáruházak adózása fotóEzzel szemben a webshopok vásárlói jellemzően magánszemélyek (jelen esetben EU-s magánszemélyek), így az áfát minden esetben a termék értékesítője (webshopot üzemeltető) fizeti.

Azt, hogy az áfa fizetési kötelezettséget, hol kell teljesíteni, a termékértékesítés teljesítési helye határozza meg.

A teljesítési helyet a törvény attól teszi függővé, hogy az értékesítés volumene az adott államban az adóévben, illetve a megelőző adóévben elér-e egy bizonyos mértéket.

Ez utóbbit – összegszerűen – az egyes EU tagállamok önállóan határozzák meg (erről külön nyilvántartás vezetése javasolt a kimenő számlák alapján).

Az egyes tagországok által meghatározott értékhatárok:

 Ausztria 100 000 euro
 Belgium 5 000 euro
 Ciprus 20 000 CY font (34 220 euro)
 Csehország 35 000 euro
 Dánia 280 000 DKK (37 528 euro)
 Észtország 550.000 EEK (35 150 euro)
 Finnország 35 000 euro
 Franciaország 100 000 euro
 Görögország 35 000 euro
 Hollandia 100 000 euro
 Írország 35 000 euro
 Lengyelország 35 000 euro
 Lettország 24 000 LVL (36 952 euro)
 Litvánia 125 000 LTL (36 207 euro)
 Luxemburg 100 000 euro
 Magyarország 35 000 euro
 Málta 35 000 euro
 Nagy-Britannia 70 000 GBP (109 598 euro)
 Németország 100 000 euro
 Olaszország 27 889 euro
 Portugália 31 424 euro
 Románia 35 000 euro
 Spanyolország 35 000 euro
 Svédország 320 000 SEK (35 809 euro)
 Szlovákia 35 000 euro
 Szlovénia 35 000 euro

 

Azaz amíg az adott EU tagállamban a magánszemély vevők számára történő értékesítés nem haladja meg az értékhatárt, a webshop üzemeltetőjének országa (feladás országa) szerinti adómértéket kell felszámítani. Például a magyar webshop üzemeltetője az értékhatár eléréséig magyar áfa (27%, 18%, 5%) – megfelelő adómérték a termék alapján – felszámításával állítja ki a számláját.

Ezért lehet versenyképesebb például egy külföldi webáruház, mivel ott alacsonyabb az áfa kulcs, de lehetőség van arra is, hogy ha egy webshop adott EU-s tagállam magánszemély vevőit rendszeresen kiszolgálja és az adott EU-s tagállamban alacsonyabb az áfa kulcs, önkéntesen az értékhatár elérése nélkül bejelentkezik az adott ország áfa szabályai alá és így alacsonyabb áron tudja értékesíteni a termékeit.

Ha az adott adóévben az értékesítések összesített ellenértéke az adott EU-s tagállamban az említett értékhatárt meghaladja, a teljesítés helyének a célország minősül, ami a webshop üzemeltető számára azt jelenti, hogy adóalanyként regisztrálnia kell magát abban a tagállamban, ahol az értékhatárt átlépte, és az ottani forgalmi adót kell felszámítania, valamint adóbevallást benyújtania (külföldi webshopok esetén a bejelentkezést Magyarországon a NAV Kiemelt Ügyek Adóigazgatóságán kell megtenni).

Az értékhatár túllépése esetén a bejelentését azon termékértékesítést megelőzően kell teljesíteni, amelynek ellenértéke túllépi az értékhatárt.

Fontos szabály az adóalap esetén: az áfa alapjába minden esetben beépül a fuvarozási díj, csomagküldő szolgáltatás, illetve a posta díja is! Ez egyben azt is jelenti, hogy az így meghatározott adóalap egészére a termékre érvényes adómértékkel kell megállapítani a fizetendő adót.

3. országbeli magánszemélyek és adóalanyok számára történő értékesítés webáruházból

A 3. országbeli magánszemélyek és adóalanyok számára történő értékesítésre a fentiektől eltérően speciális szabályok nem vonatkoznak, néhány szabállyal azonban tisztában kell lenni. Mindkét esetben termékexportról beszélünk.

A termékexport az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adómentes:

  • az értékesített terméket a teljesítés napját követően 90 napon belül ki kell léptetni (utólagos adómentesség 360 napon belüli kiléptetés esetén) a Közösség területén kívülre, mely tényt a vámhatóság, illetve egyéb kiléptető hatóság igazol,
  • az értékesített terméket az értékesítés és a kiléptetés között a kipróbálástól és a próbagyártástól eltekintve nem lehet használni vagy hasznosítani,
  • amennyiben a terméket a beszerző fuvarozza, fuvaroztatja el, akkor ezzel összefüggésben nem lehet Magyarországon letelepedett adóalany.

Nem alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a terméket a beszerző maga fuvarozza el.

Azaz az értékesítést követően, ahhoz, hogy adómentes maradjon a termékértékesítés 90 napon belül ki kell léptetni a terméket a vámon a 3. országbeli magánszemély vagy adóalany vevő nevére szóló rendeltetéssel.

Az itt megjelent információ elengedhetetlen a nemzetközi környezetben működő webáruházak számára és már önmagukban is komoly adóoptimalizációs lehetőségeket hordoznak. Speciális gazdasági helyzetekből adódóan, a webáruházak adózása tekintetében, fentiektől eltérő adózási módok is lehetségesek, melyek megítélése külön adószakértői vizsgálatot igényelnek.

Webáruházak adózása – Videó