+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Online számlázásAz online pénztárgépek és az EKÁER bevezetését követően 2017. január 1-jétől életbe lép az online számlázás. Az online számlázás 2017. január 1-jétől próbaüzemben fog működni, majd 2017. július 1-jétől már éles rendszerként funkcionál, amely elsősorban a láncolatos áfacsalókkal szemben lesz hatékony eszköz. A cél az, hogy a számlázó programokkal kiállított számla adatai tekintetében is valós idejű információ álljon az adóhatóság rendelkezésére, hasonlóan az adóhatósághoz már bekötött pénztárgépekhez. Ez nagymértékben megnöveli és pontosítja az ellenőrzések célzottságát, így ezáltal azok hatékonyságát.

Az online számlázás működése

A számlázó programokat úgy kell továbbfejleszteni, hogy azok a számla kibocsátásakor automatikus módon elektronikusan megküldjék a számlaadatokat az adóhatóság részére.

Ez az automatikus és elektronikus valós idejű adatszolgáltatás kiváltaná a jelenlegi utólagos időszakonkénti összesített adatszolgáltatást a kibocsátott számlákról. A fejlesztés épít arra a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezésre, amely szerint a számlázó programoknak rendelkezniük kell „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval, mely lehetővé teszi, hogy az adóhatóság az adózó ellenőrzésekor a számlázó programból meghatározott időszakra vonatkozóan vagy egy bizonyos sorszámtartományba eső számlák tartalmáról elektronikusan adatot kapjon.

Kézi számlázás esetében is terhelné az adózót az adatszolgáltatási kötelezettség, azonban a jelenlegi rendszerhez hasonlóan azt utólagosan egy meghatározott időszakra nézve összesítetten kellene teljesíteni.

Az online számlázás és egyéb összefüggései

Ezzel egy időben a tételes áfa nyilatkozat értékhatára 1 millióról 100 ezer forintra csökken, illetve az automata berendezések is bekötésre kerülnek az adóhivatalhoz. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése csak azokra a számlákra terjedne ki, amelyeket egy másik vállalkozás (adóalany) részére bocsátottak ki.

Hangsúlyozandó, hogy a kibővített adatszolgáltatásnak mind a kibocsátott, mind a befogadott számlákra ki kell terjednie, mivel szükséges az adatok „összevezetése” annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy olyan áfát vontak-e le vagy igényeltek vissza az egyik oldalon, amelyet be is vallottak mint fizetendő adó a másik oldalon.

Jogforrás: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, továbbá a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása.

Online számlázás és az EU-s szabályok

Az EU egyik kitűzött célja az adócsalás, ezen belül is az áfa csalás visszaszorítása. A hozzáadottérték-adóról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 273. cikke értelmében a tagállamok a bevallási kötelezettségen túl egyéb kötelezettségeket is előírhatnak a csalások megakadályozása érdekében, feltéve, hogy az adóalanyok által teljesített belföldi és tagállamok közötti ügyletek egyenlő bánásmódban részesülnek, és feltéve, hogy az ilyen kötelezettségek nem támasztanak a tagállamok közötti kereskedelemben a határátlépéssel összefüggő alaki követelményeket.