Külföldi áfa visszaigénylés

Külföldi áfa visszaigénylés alatt az adott országban nem letelepedett adóalanyokat megillető általános forgalmi adó – visszatéríttetési jog gyakorlását értjük, azaz az Európai Közösség (illetve Svájc, Lichtenstein) más tagállamában áfa-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos elektronikus eljárás szabályait. 1. A külföldi áfa visszaigénylés összefoglalva – külföldi adóalanyok magyarországi áfa visszatérítési jogát, illetve – magyarországi adóalanyok Európai Közösségben (ideértve: … Bővebben: Külföldi áfa visszaigénylés