Könyvvizsgáló feladataiA könyvvizsgálat célja, illetve a könyvvizsgáló feladatai közé tartozik annak a megállapítása, hogy a vállalkozó által készített beszámoló

  • a számviteli törvény előírásai szerint készült-e,
  • megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről,
  • az üzleti jelentés – amelyik cég a készítésre kötelezett – összhangban van-e a beszámoló többi részével.

A könyvvizsgáló a vizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentést ad ki.

Mikor van szükség könyvvizsgálóra?

A számviteli törvény rendelkezik a 155.§ (3) bekezdésében az általánosan kötelező könyvvizsgálati kötelezettségről az alábbiak szerint:

Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, ha

  • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele meghaladta a 300 millió forintot, vagy
  • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladta az 50 főt.

Azaz bármelyik feltétel teljesülése esetén könyvvizsgálati kötelezettséget teljesíteni kell, év közben kezdő társaságok esetén a fenti értékhatárokat a kezdés dátumának megfelelően arányosítva kell megvizsgálni.

Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat az előírások szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. (önkéntesen kért könyvvizsgálat)

Könyvvizsgáló feladatai még

Speciális könyvvizsgálati kötelezettségek értékhatártól függetlenül:

  • átalakulás könyvvizsgálata
  • értékhelyesbítés könyvvizsgálata
  • valós értéken történő értékelés
  • devizanem váltás

A vállalkozótól független könyvvizsgáló feladatai – független azaz nem lehet családtag, valamint aki összeférhetetlen az adott társasággal, azaz pártatlan vélemény nem várható tőle – az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló valódiságának és szabályszerűségének (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet) felülvizsgálata, a számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján az éves beszámolóról, az egyszerűsített éves beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.

A könyvvizsgálat hatóköre nem terjedhet ki a vállalkozó jövőbeli életképességére és a legfőbb irányító (vezető) szerv, ügyvezető szerv tevékenységének hatékonyságára és eredményességére vonatkozó bizonyosság nyújtására, illetve a könyvvizsgálónak nem feladata, hogy adózási és egyéb gazdasági kérdésekben állást foglaljon.