+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

A KATA adózás feltételeiVisszatekintve a 2016-os esztendőre már elmondhatjuk, hogy a KATA adózás nagyon nagy sikert aratott a kisadózók között. Nem véletlen, hiszen a legolcsóbb és a legegyszerűbb adózási alternatívát jelentette a kisvállalkozások számára. Viszont a 2017. január 1-jétől élebe lépő rendkívül kedvező változásoknak köszönhetően jelen pillanatban még csak megbecsülni sem lehet, hogy a következő évtől kezdődően hányan fogják választani ezt az adózási módot. Egy biztos, hogy rengetegen. Ebben a cikkben összefoglaltuk a KATA adózás feltételei közül a legfontosabbakat, amelyek egyéni vállalkozás indítása esetén belföldi-, EU-s-, illetve harmadik országbeli magánszemélyekre vonatkoznak.

Általános tudnivalók a KATA adózásról

Az egyéni vállalkozás indításához a magánszemélynek felhasználónévvel és jelszóval kell rendelkeznie a www.magyarorszag.hu-hoz, melyet a kormányablakban vagy okmányirodában lehet igényelni. A kapott felhasználónévvel és jelszóval a magyarország.hu online felületén lehet egyéni vállalkozást indítani, amelyhez a KATA adózás opcionálisan választható. Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozásunkat – ha kérjük – akár már helyben, az okmányirodában az ügyintéző is be tudja regisztrálni számunkra. Viszont a regisztráció helyes kivitelezéséhez elengedhetetlen a szükséges adatok megléte, illetve egy előzetes tájékozódás az adózási lehetőségeket illetően. Egy nem megfelelően beállított opció később már nehézkesen korrigálható.

A KATA adózású egyéni vállalkozás esetén is igaz az, hogy a végezni kívánt tevékenységnek megfelelő végzettséggel rendszerint rendelkeznünk kell. A KATA adózású egyéni vállalkozás indításához TAJ számra, adóazonosító jelre illetve magyar lakcímre mindenképpen szükség van a személyi adatok megadása mellett.

Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki

  • magyar állampolgár,
  • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

KATA adózás feltételei belföldi magánszemély esetén

A belföldi magánszemély esetén a KATA adózású egyéni vállalkozás elindítása jellemzően a legegyszerűbb, mivel a szükséges adatok rendszerint rendelkezésre állnak, illetve a kizáró okok (tevékenység, más korlátlan felelősségű jogviszony, bizonyítványok) könnyebben ellenőrizhetőek.

KATA adózás feltételei EU-s magánszemély esetén

EU-s magánszemélyek esetén jellemzően a TAJ szám és az adóazonosító jel megigénylése az első lépés, majd ezt követően nyílik lehetőség a KATA adózású egyéni vállalkozás indítására, illetőleg esetükben is a magyarországi lakcím szükséges feltétel. A végzettség ellenőrzése ez esetben nehézkesebb, illetve a mellékállású KATA adózású egyéni vállalkozás esetén a külföldi biztosítás igazolására is szükség van.

KATA adózás feltételei 3. országbeli magánszemély esetén

Az EU-s magánszemélyekkel összehasonlítva a 3. országbeli személyek KATA adózású egyéni vállalkozás elindítása sokkal komplikáltabb. Esetükben is szükséges a TAJ szám, illetve az adóazonosító jel, de mindenek előtt a bevándorlási hivatalnál letelepedési és munkavállalási engedélyt szükséges igényelni, majd ezt követően van lehetőség a TAJ szám megigénylésére. Valójában adóazonosító jelet bármikor igényelhetünk számukra csupán egy magyarországi lakcím birtokában.

Jelenleg a TAJ szám igénylése – amely az egyéni vállalkozás regisztrációja során kötelező adat – a legnagyobb kihívást jelenti az egész eljárásban, ugyanis az OEP számos olyan dokumentumot kér, melyet a jogszabály egyértelműen nem ír elő, így érdemes a regisztráció előtt erről tájékoztatást kérni és aszerint eljárni, ezzel is gyorsítva a folyamatot.