Kamat adózásaKamatjövedelmet a magánszemélyek jellemzően külföldi bankszámla nyitása, vagy bankbetétekben történő pénzlekötéseik esetén érnek el, mely kamat adózása a nemzetközi gyakorlatban számos kérdést vet fel. Ezeket a kérdéseket igyekeztünk az alábbi bejegyzésünkben összefoglalni.

A kamat definíciója

Az egyezmények szerint kamatnak minősül mindenfajta követelésből származó jövedelem, tekintet nélkül arra, hogy biztosítva van-e jelzálogjoggal, vagy sem, illetve jogot ad-e az adós nyereségéből való részesedésre. Különösen kamatnak minősül az állami kölcsönökből, kötvényekből, adósságlevelekből, értékpapírból származó jövedelem.

Először azt kell eldönteni, hogy a külföldről származó kamatjövedelem a személyi jövedelem adó törvény alapján kamatnak vagy egyéb jövedelemnek minősül.

Kamat adózása – adóztatás a forrásországban

A legtöbb ország adót von le a magánszemély által az adott országban elért kamatjövedeleméből, függetlenül attól, hogy megvizsgálná, hogy a kamatjövedelem szempontjából hol van a magánszemély adóügyi illetősége. Ez az adó a kamatjövedelmet kifizető forrásország költségvetésébe kerül bele, azonban ez sok esetben visszaigényelhető.

Kamatjövedelmet elért magánszemély adóügyi illetősége

Egy külföldi országban elért kamatjövedelem szempontjából a magánszemély adóügyi illetősége kiemelten fontos, mivel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények értelmében a kamat a magánszemély adóügyi illetősége szerint adózik. Országonként eltérően azonban a forrásországban is adózhat a jövedelem, de korlátozott mértékben.

Kamat adózása – belföldi adóügyi illetőség

A belföldi illetőségű által külföldön megszerzett kamat jövedelem Magyarországon minden esetben adóköteles, mivel a belföldi illetőségű adózók a belföldről és külföldről származó jövedelmük után is adóznak, azaz korlátlan adófizetési kötelezettségük van Magyarországon.

Az adózás rendjéről szóló törvény 7. számú melléklete szerint a magánszemélynek illetőség igazolást kell kérnie az IGAZOL nyomtatványon. Magyar adóügyi illetőség esetén a kamatjövedelem után a magyar személyi jövedelem adó bevallásban kell bevallani a kamatjövedelmet. A külföldön levont adót, ha forrásadó levonást nem ír elő a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, vissza kell igényelni.

A megtakarítási irányelv szerint (Európai Unió) az automatikus információcsere során a kamatot kifizető (pl. bank) tájékoztatja a magánszemély illetősége szerinti állam adóhatóságot a külföldön megszerzett kamat összegéről. Az irányelv értelmében a kamatjövedelem kizárólag a haszonhúzó természetes személy, azaz a végső kedvezményezett illetősége szerinti államban adóztatható. A magyar adóügyi illetőséggel rendelkezőknek Magyarországon adófizetési kötelezettsége keletkezik.