Adószakértői terület - JárulékokA társadalombiztosítás, illetve a tőkefedezeti elven működő magánnyugdíj rendszerében a részvétel kötelező. A kötelező részvétel alapján a biztosítottnak minősülő jogosultak valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultak. Az egészségbiztosítási, a nyugdíjbiztosítási és magánnyugdíjrendszer működését egységes nyilvántartás szolgálja, amely igazolja a befizetéseket és az ellátások megállapításához szükséges egyéb adatokat. Az egyéni járulékok a biztosítottat terhelik, melynek összegét a foglalkoztató köteles megállapítani, levonni és megfizetni.

Az egyéni járulékok mértékei

 • 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, melyből
  • 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék;
  • 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék;
  • 1,5 % munkaerő-piaci járulék.
 • 10 % nyugdíjjárulékot fizet, a nyugdíjjárulék a munkavállaló béréből százalékosan levont összeg, ami nyugdíjba vonulása utáni ellátásának fedezete.

Nyugdíjbiztosítási ellátások:

 • saját jogú nyugellátások:
  • az öregségi nyugdíj és a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők korengedményes öregségi nyugdíja.
 • hozzátartozói nyugellátások:
  • özvegyi nyugdíj,
  • árvaellátás,
  • szülői nyugdíj,
  • hozzátartozói baleseti nyugellátások.

A természetbeni egészségbiztosítási járulék – a foglalkoztatók által levont és megfizetett – a bruttó bér 4%-át kitevő hozzájárulás a társadalombiztosítás által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra.

A pénzbeni egészségbiztosítási járulék – a foglalkoztatók által levont és megfizetett – a bruttó bér 3%-át kitevő hozzájárulás a társadalombiztosítás által nyújtott pénzbeni ellátásokra.

A társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai

 • táppénz
 • baleseti táppénz
 • csecsemőgondozási díj (CsED)
 • gyermekgondozási támogatás (GyET)
 • gyermekgondozási segély (GyES)
 • baleseti járadék
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátása:
  • rokkantsági ellátás
  • rehabilitációs ellátás

Az egészségügyi szolgáltatási járulék jelenleg havi 7.050,- Ft, amely egy fizetett hozzájárulás az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége áll fenn annak a magánszemélynek, aki belföldinek minősül, nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban és megszakítás nélkül legalább egy évi bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén.