Ingatlan értékesítés szjaIngatlan értékesítés szja – A május 20-ai bevallásokkal kapcsolatban az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az ingatlan értékesítése kapcsán keletkezett jövedelem adózása.

Mikor kell megszerzettnek tekinteni az ingatlan értékesítésből származó bevételt?

Az ingatlan átruházásából származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot, bírósági, hatósági határozatot) az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. Öröklés esetén az örökség megnyíltának napját kell a szerzés időpontjának tekinteni.

Azaz csak abban az esetben kell bevallást tenni, ha a földhivatalhoz már benyújtották az ingatlan adásvételi szerződést, illetve a hagyatéki eljárás nyomán a hagyatéki jegyzőkönyvet.

Kivétel ez alól mégpedig: Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog átruházása esetén a jövedelemszerzés időpontja az a nap, amikor az erre vonatkozó szerződés kelt.

A földrendezés vagy kisajátítás során kapott csereingatlan szerzési időpontjának az eredeti ingatlan szerzési időpontját kell tekinteni.

Ingatlan értékesítés szja – az ellenérték fogalma

Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez.

Ingatlan értékesítés szja – levonható költségek

  • a megszerzésre fordított összeget*, és az ezzel összefüggő más kiadásokat;
  • az értéknövelő beruházásokat;
  • a szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadásokat, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.

*A megszerzésre fordított összeg különösen

  • az átruházásról szóló szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat) szerinti érték;
  • ráépítés, létesítés, alapterület-növelés megszerzésére fordított összeg
  • az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték
  • örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb érték
  • ajándékozással szerzett ingatlan esetében az átruházásból származó bevétel 75 százaléka,

Ingatlan értékesítés szja – további csökkentési lehetőségek

A törvény által biztosított további csökkentési lehetőségek a tulajdonlási évek száma szerint meghatározott, tényleges jövedelmet (bevétel – költség) csökkentő kulcsok. A csökkentés mértéke és üteme szempontjából a törvény jelentős különbséget tesz a lakóingatlanok és a nem lakóingatlanok között.

Lakóingatlan esetén

Csökkentés mértéke
1. év

0%

2. év

10%

3. év

40%

4. év

70%

5. év

100%

 

Nem lakóingatlan esetén

Csökkentés mértéke

1. év

0%

2. év

0%

3. év

0%

4. év

0%

5. év

0%

6. év

10,00%
7. év

20,00%

8. év

30,00%

9. év

40,00%

10. év

50,00%

11. év

60,00%
12. év

70,00%

13. év

80,00%
14. év

90,00%

15. év

100,00%

Ingatlan értékesítés szja – adómentesség

Természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben szabályozott, bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, bírósági adósságrendezési egyezség vagy adósságtörlesztési határozat alapján  ha az értékesített ingatlanból származó bevételt teljes egészében a tartozásai megfizetésére fordítja, akkor adómentes bevételnek számít.