+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Import áfaA termékek importálásával összefüggő vám és import áfa fizetése rendszerint akkor merül fel kérdésként, amikor harmadik országból a közösség területére vagy Magyarországra szeretnénk terméket behozni és ehhez a vámhatáron be kell léptetni a terméket.  Ebben a cikkben a vámhatáron történő beléptetéssel összefüggő áfa kötelezettséget foglaltuk össze, illetve azokat az eseteket, amikor a vámhatáron megtörténik a beléptetés, de szabad forgalomba nem kerül a termék, azaz a halasztott adófizetési lehetőségekre is külön kitérünk.

Magyarországon az általános forgalmi adó törvény hatálya értelem szerűen kiterjed az import áfára is.

Termék importja

A termék importja az olyan terméknek a Közösség területére történő behozatala vagy egyéb módon való bejuttatása, amely nincs szabad forgalomban, azaz 3. országból a Közösség területére be kell léptetni a terméket, más néven szabad forgalomba kell helyezni.

A 3. ország és a Közösség területét a magyar áfa törvény szempontjából kell értelmezni. Termék importja esetében a teljesítés helye a Közösség azon tagállama, ahol a termék a Közösség területére történő behozatalakor vagy egyéb módon való bejuttatásakor van.

Szabad forgalomba helyezést a rendeltetési tagállamtól eltérő tagállam területén el lehet kerülni az alábbi módszerekkel (Áfa törvény 54.§):

  • vám elé állítás során átmeneti megőrzés alatt áll; vagy
  • vámszabad területre vagy vámszabad raktárba betárolandó; vagy
  • vámraktározási, vámfelügyelet melletti feldolgozás vagy aktív feldolgozás felfüggesztő eljárás hatálya alá vonandó
  • a termék teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatali vagy külső közösségi vagy belső árutovábbítási eljárás alatt áll.
    Mentes az adó alól továbbá az ilyen termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás nyújtása.
    Továbbá az is mentes, ha a termék:
  • teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatali eljárás hatálya alatt áll.

A termék importjának teljesítési helye a Közösség azon tagállama, ahol a termék speciális vámjogi helyzete megszűnik, illetve ahol a termék az ott meghatározott eljárások hatálya alól kikerül.

Teljesítés ideje

A teljesítés ideje az adófizetési kötelezettség keletkezése a vámhatározat szerint.

Főszabály szerint az adót a vámhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezettre kivetéssel, azaz az import áfát a vámhatározatban megjelölt módon és határidővel kell megfizetni. Tekintettel arra, hogy az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára a vámjogi rendelkezéseket kell alkalmazni, ezért az adókötelezettség tulajdonképpen a vámkötelezettséggel egyidejűleg keletkezik, azonban önadózást is lehet választani, melyet a vámhatóság engedélyez.

Az import áfa alapja

Az import áfa alapja a vámérték, beleértve a kapcsolódó adókat, vámokat, illetékeket, járulékokat, hozzájárulásokat, lefölözéseket és más kötelező jellegű befizetéseket is, illetve az első rendeltetési helyig a bizományi, vagy egyéb közvetítői költségek, a csomagolási, fuvarozási, biztosítási költségek is beletartoznak az adó alapjába.

Adólevonási jog

A termék importjakor kivetés esetén, illetve az önadózással történő adómegfizetés esetén az adólevonás gyakorlásához az importált termék szabad forgalomba bocsátásáról rendelkező határozat szükséges és a levonási jog attól függ, hogy a terméket milyen mértékben hasznosítja az adóköteles tevékenységéhez az adóalany.

Közvetett vámjogi képviselő esetén az import áfa fizetésére a képviselő lesz kötelezett, azonban alapvetően (ettől eltérően is lehetséges) a levonási jog az importáló adóalanyt illeti meg.

Külföldi illetve belföldi áfa visszaigénylés

Az áfa visszaigénylésnek alapvetően két formája van, az egyik, hogy a helyi adóbevallásban igényli vissza az adóalany az áfát (adóalanyként vagy áfa-regisztráltként), a másik eset pedig, hogy speciális eljárás keretében egy másik országban mint külföldi adóalany számára felszámított általános forgalmi adót igényel vissza.

Kapcsolódó bejegyzés:

Áfa regisztráció

Külföldi áfa visszaigénylés