+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Fordított adózásA fordított adózás és a fordított áfa – habár sokan azt gondolják, hogy a kettő ugyanaz -, két különböző adózási fogalmat takar, így közöttük jelentős különbség van. A fordított adózás külföldi cégek esetén valósulhat meg, míg fordított áfa csak belföldön lehetséges, belföldi adóalanyok között, meghatározott tevékenységek esetén.

Fordított adózás lényege

A fordított adózás lényege, hogy áfa felszámítása nélkül történjen a Közösségi adóalanyok számára a számla kiállítása, melyet a másik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany rendez a saját adóhatóságával, azaz az áfa összegét a Közösségi ügyletek esetén nem kell finanszírozni.

A fordított adózás kétféleképpen lehetséges:

 • a törvény fordított adózást ír elő
 • az adott tevékenység egy külföldi országban vagy Magyarországon lenne adóköteles, de mégis az adófizetési kötelezettséget a számlát befogadóhoz telepíti a törvény

Fordított adózás szabályai

A fordított adózás szabályai – mivel egyszerűsítés – szigorú feltételekhez kötött a szolgáltatás nyújtások esetén. Adóalanynak történő szolgáltatás nyújtás esetén az adó fizetésére a másik tagállamban illetékes adóalany a kötelezett.

Fordított adózás vonatkozik az alábbi tevékenységekre főként:

 • szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, továbbá más, ezekhez hasonló jogok időleges vagy végleges átengedése;
 • reklámszolgáltatások;
 • tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások, a mérnöki szolgáltatást is meghatározott feltételek mellett;
 • adatok feldolgozása és információk közlése;
 • banki, biztosítási, viszontbiztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások, kivéve a széfügyletet;
 • munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása;
 • termék – ide nem értve az ingatlant és a közlekedési eszközök bármely fajtáját – bérbeadása;
 • a Közösség területén levő földgázrendszerhez vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózathoz, hő- vagy hűtési hálózathoz, villamosenergia-rendszerhez való csatlakozás, egyéb hozzáférés biztosítása, valamint ilyen rendszeren, hálózaton keresztül földgáz, hő- vagy hűtési energia, valamint villamos energia szállítása (átvitele), elosztása, továbbá más, ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások
 • közösségen belüli termékfuvarozás
 • bizonyos esetekben az ingatlanon végzett munka
 • bérmunka szolgáltatások
 • zenei szolgáltatások nyújtása

Fordított adózás számlázása

A számlát a közösségi adóalany számára áfa nélkül kell kiállítani, melyet a közösségi adóalany a saját országában fizetendő adóként vall be, illetve levonandóként is, ha a levonási joga él az adott ügylettel kapcsolatban. A számlán fel kell tüntetni, hogy az adó fizetésére a vevő, mint adóalany kötelezett, illetve a vevő közösségi adószámát fel kell tüntetni a számlán (az ügylettel legközvetlenebbül érintett adószámát), azaz a tényleges igénybe vétel helye lesz a meghatározó.

Fordított adózás könyvelése

A fordított adó könyvelését így végezzük: T 466 – előzetesen felszámított áfa | K 467 – fizetendő áfa.

Azonban az is előfordulhat, hogy az áfa nem válik levonhatóvá, azaz fizetendő áfa keletkezik, amit így könyvelünk: T 1 / 5 / 8 – tárgyi eszköz / költség / ráfordítás | K 467 – fizetendő áfa.

Fordított adózás nyilatkozat

A Közösségen belüli adóalany esetében is javasolt kérni az adószámát és az adóalanyiságát igazoló nyilatkozatot, illetve az adóhivatal által kiadott adószám igazolását (az igazolás bekérésének gyakoriságára nincs előírás), illetve a számla befogadása vagy kiállítása esetén a VIES rendszerben történő ellenőrzését.

A teljesítési időpontja

A fordított adózás esetén figyelni kell a teljesítés időpontjára, ugyanis az ügylet teljesülését követő hó 15-én beáll az áfa fizetési kötelezettség, azonban a levonási jog csak a számla megérkezésekor, azaz kézhezvételekor áll be.