+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

EKÁER változás október 13-tólÚjabb jelentős EKÁER változás október 13-tól! 2016. október 13-ai hatállyal módosult az EKÁER rendszer az alábbiak szerint:

Nem tartozik az EKÁER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:

„a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, csendes bor, habzóbor, egyéb csendes erjesztett ital, egyéb habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított és fermentált dohány, ellenőrzött energiatermék,”

Az EKÁER szám megállapítása érdekében egyszerűsített adattartalommal történő bejelentést tehet továbbá

a) az egyetemes postai szolgáltató, valamint
b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38–39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodó,

azaz a feladó, a címzett és a rendszám adatot kell beadnia az EKÁER rendszerbe a fenti feltételeknek megfelelő adózónak.

Nem kockázatos termékek esetén: „Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett”

  • az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
  • belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
  • belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést

– meghatározott eltéréssel – kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

EKÁER változás október 13-tól – mentességek alakulása

Ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére „ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel” egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, azaz az EKAER mentesség az alábbi táblázat szerint alakul 2016. október 13-ától.

 Termék típus

Súly (kg)

 Feltétel

Érték (Ft)

Nem kockázatos termék (útdíjköteles gépjármű)

FIGYELEM! 2016. október 13-tól a nem útdíjköteles gépjármű esetén is ez a szabály érvényes!

2 500

És / Vagy

5 millió

Nem kockázatos termék (nem útdíjköteles gépjármű)

2016. augusztus 1-jétől a gépjármű tömege + csomag összsúlya (bruttó súlya) 3,5 tonna alatt mentes, felette EKÁER köteles! FIGYELEM! Ez a szabály megszűnik 2016. október 12-vel!

Kockázatos élelmiszer,

Egyéb kockázatos termék (bármilyen gépjármű)

500

És / Vagy

1 millió

Felhasznált forrás: Közlöny