+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

EKÁER mentességAz EKÁER rendszer jelentős adminisztrációs terhet jelent a termékforgalmazó vállalatok számára, ezért – persze csak ha arra mód és lehetőség adódik – érdemes a szállítmányokat úgy szervezni, hogy az az EKÁER mentesség hatálya alá essen. Ezzel jelentős adminisztrációs tehertől szabadulhatunk meg. Nézzük, hogy mely esetekben élvezhetjük az EKÁER mentesség előnyeit.

Az EKÁER mentesség általános szabályai

EKÁER mentesség kockázatos termékek esetén

 • 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg

EKÁER mentesség nem kockázatos termékek esetén

 • érték-és súlyhatár nélküli mentesség: nem útdíjköteles gépjárművel szállítják
 • 2500 kg és 5 millió Ft nettó értéknél kisebb

További kitétel: ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó termékről legyen szó.

Nem tartozik az EKÁER hatálya alá,

azaz mentes a bejelentési kötelezettség alól az alábbi jármű típusok:

 • a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárművével,
 • a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművével, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárművével,
 • a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművel,
 • a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengeni megállapodás) és viszonosság körébe tartozó járművel,
 • a humanitárius szervezet által kiállított igazolással (nyilatkozattal) közlekedő, nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység.

Szintén nem tartozik az EKÁER hatálya alá,

azaz mentes a bejelentési kötelezettség alól az alábbi termékek fuvarozása:

 • a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85,
 • a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék,
 • a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentés köteles hulladékszállítás keretében szállított termék,
 • a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termék,
 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok,
 • a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék (max. 40 kg-os csomagokról beszélünk),

Továbbá egyedi mentesség útszakaszra vonatkozóan külön eljárás alapján kérhető, illetve a nagy adózóknak adott egyszerűsített adattartalmú bejelentés is egyfajta mentességi kritérium, illetve a belföldi termékforgalom esetén csak az első áfa köteles termékértékesítés bejelentése is részmentességet jelent.

Az EKÁER mentességről további részletes információ található a HVG Kiadóval közös együttműködésben készített EKÁER a gyakorlatban című kiadványban.