+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

EKÁER gyűjtőfuvarAz előadásaink során azt tapasztaltuk, hogy az EKÁER gyűjtőfuvar bejelentések esetén még mindig nagyon sok a bizonytalanság. Ígéretünknek megfelelően, az eddig nem tisztázott előírásokkal kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kértünk hivatalos állásfoglalást.

EKÁER gyűjtőfuvar – alapvető kérdések

Gyűjtőfuvar esetén tisztázandó kérdések:

  • több feladó, több címzett részére ugyanazon fuvareszközzel történő termékfuvarozás, vagy
  • egy feladó, egy címzett tekintetében több feladási helyről, több kirakodási helyre történő termékek közúti árufuvarozása történik

Az EKÁER rendszerről szóló 5/2015 (II.27.) NGM rendelet 4.§ (2) bekezdés g) pontja szerint nem tartozik az EKÁER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység: “Ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg.”

Azaz nem EKÁER köteles a közúti szállítmány nem kockázatos termék esetében, ha az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében fuvarozott termékek együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 5 millió forintot nem haladja meg.

A Rendelet 4.§ (2) h) bekezdése értelmében nem EKÁER köteles a közúti szállítmány közúti szállítmány kockázatos termékek esetében, ha ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. Ugyanakkor a Rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében EKÁER köteles az a közúti fuvar is, amikor a kockázatos terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek együttes bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió Ft-ot meghaladja.

A Rendelet 15.§ (1) bekezdése értelmében az EKÁER szám azon tevékenységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.

EKÁER gyűjtőfuvar  – gyakorlati tudnivalók

A Rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében egy EKÁER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel

  • egy feladó több felrakodási címéről
  • egy címzett több kirakodási (átvételi) címére

történik a fuvarozás.

Amennyiben egy feladótól egy címzett részére ugyanazon fuvareszközön fuvaroznak úgy terméket, hogy azt az adott feladó több felrakodási címéről veszik fel, és/vagy az adott címzett több kirakodási címén rakják ki az adott út során, úgy az egy feladótól egy címzett részére történő termékek bruttó tömegét és adó nélküli ellenértékét össze kell számítani, és ennek alapján kell eldönteni, hogy az adott közúti fuvar EKÁER köteles-e vagy sem. Tehát amennyiben a közúti fuvar ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó termékeket takarja, úgy az EKÁER kötelezettség megítélése szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a termékeket egy vagy több felrakodási címről, illetve egy vagy több kirakodási címre fuvarozták. Az EKÁER felületen lehetőség van a több felrakodási és lerakodási cím megfelelő megjelölésére.

A Rendelet 3.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerint a súlyra és értékhatárra vonatkozó feltételek teljesítése esetén EKÁER köteles:

  • EU-ból belföldre irányuló termékbehozatal, vagy egyéb célú behozatal
  • Belföldről EU-ba irányuló termékkivitel, vagy egyéb célú kivitel
  • Belföldi nem végfelhasználónak történő első áfa köteles termékértékesítés