+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Bérmunka adózása és könyveléseA bérmunka tevékenységre jellemző, hogy szolgáltatás nyújtásként külföldi partner számára nyújtja egy magyar adóalany, vagy egy külföldi adóalany szolgáltatásként nyújtja egy magyar bérgyártató adóalany számára. Lássuk, hogyan alakul a bérmunka adózása és könyvelése.

A bérmunka esetén a termék feletti tulajdonjog a bérmunkáztató (megrendelő) társaságé, míg a bérmunkázó társaság egy szolgáltatást nyújt számára, azaz megmunkálja a munkadarabokat a bérmunkáztató cég igényei szerint.

Bérmunka adózása – Áfa

Hogy a bérmunka adózása helyesen történjen, először is meg kell határoznunk, hogy hol van a szolgáltatás teljesítésének a helye. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 37.§ (1) bekezdése szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Az Áfa törvény 43.§ (1) bekezdése értelmében a következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik:

  • terméken – ide nem értve az ingatlant – végzett munka

A termék kivitele, illetve elszállítása már nem feltétele a fentiekben leírt számlázásának, azonban fontos megjegyezni, hogy, ha a bérmunkáztató társaság nem szállítja el a terméket a bérmunkáztatás országából, hanem eladja a belföldi vevőnek áfa regisztrációs kötelezettsége van, hiszen belföldi ügyletet valósít meg. Az áfa regisztrációs kötelezettsége a külföldi adóalanynak egyben azt is jelentheti, hogy EKÁER kötelezettsége keletkezik. Az áfa regisztrációról, illetve az áfa regisztrációra irányuló adóhatósági ellenőrzésekről ezekre a linkekre kattintva tudhat meg többet.

Korábbi, ide vonatkozó bejegyzésünk: Áfa regisztráció

Bérmunka könyvelése

A készletek között kell nyilvántartásba venni:

  • Befejezetlen termelésként állományba vett mérleg-fordulónapig teljesített, de ki nem számlázott szolgáltatások
  • Az értékesítendő termékek előállítása vagy szolgáltatások nyújtása során felhasználandó anyagok
  • Értékesítési célra beszerzett, de átmenetileg használatba vett eszközök (bemutató termékminták, szerszámok, stb.)
  • Az anyagi eszközök használatbavételükig, amelyek a vállalkozás tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják
  • A használat, a rendeltetés tartós megváltozása vagy feleslegessé válás miatt átsorolt (átminősített) tárgyi eszközök
  • Nem lehet a készletek között kimutatni a javításra, a bérmunkára, a bizományba átvett készleteket

Az átvett készletekről külön analitikus nyilvántartást érdemes vezetni, illetve a bérmunka szolgáltatást pedig szolgáltatás árbevételeként kell könyvelni a vevői tartozással szemben.

Bérmunka – EKÁER

Az EKÁER rendelet 3.§ (1) bekezdés a) és b) pontja értelmében a súlyra és értékhatárra vonatkozó feltételek teljesítése esetén EKÁER köteles az Európai Unió más tagállamából belföldre induló egyéb célú behozatal, illetve belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló egyéb célú kivitel. A Rendelet értelmében a bérmunkára másik tagállamból behozott termék, majd ugyanazon tagállamba belföldről kivitt feldolgozott termék, figyelemmel a Rendelet 2.§ 12. és 13. pontjára egyéb célú behozatalnak és kivitelnek számít. A Rendelet 7.§-a határozza meg, hogy mely adatokat szükséges az EKÁER szám igényléséhez bejelenteni. A Rendelet 7.§ (1) bekezdés i) pontja értelmében a fuvarozott termék értékére vonatkozó adatot csak kockázatos termék esetében kell megadni. Amennyiben kockázatos termék egyéb célú közúti fuvarozáshoz kapcsolódik, úgy a termék adó nélküli beszerzési árát vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési árát, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási értékét kell megadni. Ezen üzleti adatok megadása a bérmunkáztató társaság érdeke – habár a szankció nem őt érinti közvetlenül – mivel ez a termelés fennakadását okozhatja, illetve az üzleti érdekeit is sérti. (NGM állásfoglalás)