+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Áfa visszaigénylésAz áfa visszaigénylés alapvetően kétféleképpen történhet. Az egyik ilyen mód, amikor az adóalany a helyi adóbevallásban igényli vissza az áfát (adóalanyként vagy áfa regisztráltként), a másik lehetséges mód pedig, amikor az adóalany – egy speciális eljárás keretében – egy, a bejegyzésétől eltérő országban, mint külföldi adóalany számára felszámított általános forgalmi adót igényli vissza az áfát (külföldi áfa).

Először a külföldi áfa visszatérítésének gyakorlatára és szabályaira térünk ki, majd ezt követően a belföldi áfa  visszaigénylésének gyakorlatban alkalmazható hatékony módját mutatjuk be.

Külföldi áfa visszaigénylés

Meddig lehet visszaigényelni a külföldi áfát?

A külföldi áfa visszaigénylése 2015-ös évre vonatkozóan 2016. szeptember 30-áig igényelhető vissza, viszont a 2016-os évre vonatkozóan folyamatosan lehet beadni a visszaigényléseket negyedévenként, a korábbi adóévek pedig már elévültek.

Milyen esetekben igényelhető vissza a külföldi áfa?

  • külföldi ingatlan vásárlása és kapcsolódó munkálatok, szolgáltatások esetén felszámított áfa
  • szállítási szolgáltatás nyújtása esetén üzemanyag, parkolójegy, autópálya matrica
  • szállás, telefon, külföldi konferencia, vásár, szeminárium, rendezvény és kapcsolódó szolgáltatások (taxi, reklám stb.) díja
  • ingóságon, terméken külföldön végzett munka
  • szerszám vásárlása külföldön
  • ingatlan bérlése külföldön
  • szállítójármű, gépjármű külföldi bérlése

A fenti felsorolás nem teljes körű, illetve országonként eltérő lehet. A külföldi áfát csak az Európai Unió tagállamai, illetve Svájc tekintetében lehet visszaigényelni.

Mik az áfa visszaigénylés értékhatárai?

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári évnél rövidebb, de három hónapnál nem rövidebb visszatérítési időszakra vonatkozik, a hozzáadott érték adó összege, amelyre vonatkozóan a visszatérítési kérelmet benyújtják, nem lehet kevesebb 400 EUR-nál vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári éves visszatérítési időszakra vagy egy naptári év fennmaradó részére vonatkozik, a hozzáadott érték adó összege nem lehet kevesebb 50 EUR-nál vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

Ennek értelmében vagy legalább három hónapot meghaladó időszakra vonatkozóan igénylünk vissza legalább 400 EUR-t, vagy amennyiben a visszaigénylés ezt az összeget nem haladja meg, akkor az évet követően a legalább 50 EUR-t meghaladó visszaigénylés kerül visszatérítésre.

Hogyan kell könyvelni, illetve bevallani?

A külföldi áfát a magyar áfa bevallásban nem szerepeltetjük, hanem egyéb követelésként szükséges könyvelni, majd a visszatérített összeget az egyéb követelés csökkenéseként, illetve az elévült vagy vissza nem térített áfa összegét egyéb ráfordításként le kell írni.

Hogyan történik a bizonylatolás?

A számlákat a kérelemhez minden esetben szkennelve érdemes csatolni, illetve könyvelni a külföldi adóhatósági határozat alapján kell.

Belföldi áfa visszaigénylés

Belföldi áfa visszaigénylés esetén a bejövő számlák kifizetettsége nem feltétele a visszaigénylésnek, azonban ha a számlák kifizetése megtörtént és azok kifizetettségéről a visszaigénylés során nyilatkozunk, abban az esetben gyorsabb adóhatósági eljárásra számíthatunk. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenkénti bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti, ezzel lehetővé téve az adózó számára a gyakoribb áfa visszaigénylést. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást – az adóév végéig – különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmi adó kulcs magasabb az áthárított forgalmi adó kulcsnál, illetőleg ha az adózó beruházást valósít meg.

Kapcsolódó bejegyzés:

Áfa visszaigénylés szabályai