+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Adótanácsadó regisztráció, a nyilvántartás menetCikkünkből megismerheti az adótanácsadó regisztráció teljes menetét – ki a nyilvántartó szerv, melyek a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok, mi a nyilvántartás pontos menete, milyen továbbképzéseken kell részt venni a későbbiekben illetve milyen képzés az előfeltétele az adótanácsadó regisztrációnak.

Adótanácsadó regisztráció – nyilvántartó szerv

Az adózás rendjéről szóló törvény 175.§ (17)-es és (18)-as bekezdése szerint felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás, a nyilvántartásba vétel és az abból való törlés feltételeit, a nyilvántartás vezetésének szabályait, a bejelentési eljárásért, valamint a továbbképzési programok szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek kérelmének elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, továbbá a nyilvántartásba vettek kötelező továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokat azzal, hogy az eljárás során méltányossági eljárásnak nincs helye. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezetet rendeletben kijelölje.

Az Art 175/E. § szerint a nyilvántartásba vételt végző szervezet – NGM – vezeti az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását. A regisztrált adótanácsadók névjegyzéke.

Adótanácsadó regisztráció – szükséges adatok

A nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – a természetes személy következő adatait és az alábbi tényeket tartalmazza:

 • természetes személyazonosító adatok,
 • lakcím, levelezési cím,
 • telefonszám, elektronikus elérhetőség,
 • hatósági igazolvány száma, a kiadás időpontja,
 • a szakképesítést igazoló oklevél száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte,
 • egyéb szakképesítések megnevezése, az ezen képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte,
 • az államilag elismert idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga típusa, valamint fokozata.

Adótanácsadó regisztráció – nyilvántartásba vétel

A nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve, levelezési címe, nyilvántartási száma, adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői igazolványának száma, valamint hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplő adata nyilvános. A tárgyévben nyilvántartásba vettek nyilvános adatait, illetve a nyilvántartásban szereplő nyilvános adatokban bekövetkezett változásokat az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján a nyilvántartást végző szervezet évente – a tárgyévet követő év március 31-ig – közzéteszi, továbbá a nyilvántartásba vételt végző szervezet honlapján valamennyi nyilvántartásba vett személy nyilvános adatait nyilvánosságra hozza.

26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szól.

 • Adótanácsadók esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen adótanácsadó szakképesítéssel.
 • Adószakértők esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen
  • szakirányú (jogász; közgazdász; igazgatásszervezői szakon) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben (a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint hároméves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal; vagy
  • nem szakirányú egyetemi avagy főiskolai végzettséggel, illetve nem szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint ötéves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal.
 • Okleveles adószakértők esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel a törvényben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértő szakképesítéssel.

A szükséges továbbképzés

A nyilvántartásban szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel.

A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az engedély kiállítási napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – továbbképzésben való részvétellel – összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen.

A szükséges képzés megszerzésének menete

 • Mérlegképes könyvelő bizonyítvány (szakiránytól függetlenül), és a bizonyítvány megszerzését követően egy év gyakorlat, vagy
 • Felsőoktatási intézményben szerzett oklevél és 3 éves pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett gyakorlat; közgazdasági, jogász, igazgatásszervező diploma, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga esetén 1 év szakmai gyakorlat
 • A képzés időtartama: 1 év