+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Adótanácsadó képzés, adótanácsadó tanfolyamNagyon sokan megkérdezik, hogy mire tesz képessé az adótanácsadó képzés. Ezért ebben a bejegyzésben egyrészt szeretnék bepillantást adni a gyakorlati adótanácsadói tevékenységekbe – amelyekre akkor számíthatsz ha a képzést sikeresen abszolválod -, másrészt szeretném bemutatni magát az adótanácsadó tanfolyamot.

Mivel foglalkozik egy adótanácsadó?

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez. Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad. Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

Az adótanácsadó képzés moduljai

 • 55 344 01 Adótanácsadó 10766-12 – Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
 • 55 344 01 Adótanácsadó 10767-12 – Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
 • 55 344 01 Adótanácsadó 10768-12 – Közvetlen adózási feladatok
 • 55 344 01 Adótanácsadó 10769-12 – Közvetett adózási feladatok
 • 55 344 01 Adótanácsadó 10770-12 – Egyéb adózási feladatok ellátása
 • 55 344 01 Adótanácsadó 10771-12 – Számviteli feladatok ellátása
 • 55 344 01 Adótanácsadó 10772-12 – Adótanácsadási tevékenység

Az adótanácsadó tanfolyam jelenlegi képzési ideje 1 év.

Adótanácsadó képzés, amire képessé tehet

Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:

 • a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése,
 • a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése,
 • a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás,
 • a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése,
 • a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése, – megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása, – adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése,
 • feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
 • szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában, – felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában.

Amire az adótanácsadó végzettség szakképesítés-ráépüléssel képessé tehet

 • ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat,
 • értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni,
 • alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat,
 • önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait,
 • tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről,
 • a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz, – ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről; munkája során alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét,
 • tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről,
 • értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat,
 • megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában,
 • felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat,
 • az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket; tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal, – költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét.

 Adótanácsadó képzés – személyes szakmai vélemény

Az adótanácsadó képzés szakmai szempontból az utóbbi években némiképp inflálódott, hiszen a korábbi két éves tanfolyam a jelenlegi 1 évesre redukálódott. Ennek ellenére amit nem igazán lehet elvitatni az az, hogy az adótanácsadó képzés továbbra is az adózási szakma első komoly lépcsőfoka maradt. Így mindenki számára, aki az adózással komolyabb szinten foglalkozni szeretne, szinte megkerülhetetlen. Annál is inkább, mivel a szakmai szempontból sokkal magasabb szintet képviselő okleveles adószakértői képzés előfeltétele az adótanácsadói képesítés megléte. Személy szerint én minden szakma iránt érdeklődőt csak buzdítani tudok ennek a képzésnek az elvégzésére és sok sikert kívánok mindenkinek!

Üdvözlettel:

Kneitner Lea
okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő