+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Adószakértői terület - AdószámAz adószám és az adóazonosító jel olyan matematikai módszerrel képzett, különleges adatra nem utaló számjegysor, amely a magánszemélyt vagy adózót az adózási eljárás során egyértelműen azonosítja. Létrejötte az illetékes hatóság által kiállított hatósági igazolással vagy igazolvánnyal történik.

Az adószám tekintetében az ART a következőképpen rendelkezik

  1. Az adóhatóság a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az adózót.
  2. Az állami adó- és vámhatóság az adózónak a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával, illetve a 17. § (1) bekezdésének c)pontja, valamint a 17/A. § hatálya alá tartozó adózó késedelmes bejelentkezése esetén az adóköteles tevékenység megkezdésének napjával adószámot állapít meg. Az adószámot a cégjegyzékbe és a törzskönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni. Az állami adó- és vámhatóság az adóazonosító számról – megkeresésre – az önkormányzati adóhatóságot tájékoztatja.
  3. Az állami adó- és vámhatóság az adószámmal nem rendelkező magánszemélyt az adóazonosító jelén – a magyar állampolgársággal nem rendelkező magánszemély esetén az állampolgárságát is feltüntetve – tartja nyilván. Amennyiben a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles, a kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége körébe eső jövedelmet, a magánszemély adóazonosító jelének megállapítását a kifizető is kérheti az állami adó- és vámhatóságtól a nem magyar állampolgárságú magánszemély általa ismert, a magyar állampolgárságú magánszemély esetében természetes személyazonosító adatainak, lakcímének és amennyiben a magánszemély rendelkezik értesítési címmel, annak közlésével. A magánszemély adóazonosító jeléről az adóhatóság a kifizetőt is tájékoztatja.

A legfontosabb nyilvántartási számok

  • Adóazonosító jel
  • Adószám
  • 7-es adószám
  • TB regisztrációs szám
  • ÁFA regisztrációs szám
  • Munkáltatói adószám